img not found!
img not found!
img not found!

Blog

Διάλλα Βασιλική

Κοινωνιολόγος-Ειδική παιδαγωγός

Ο Δεσμός αποτελεί ένα σύγχρονο Κέντρο Πρόληψης, Διάγνωσης, Θεραπείας και Αποκατάστασης στην πόλη της Βέροιας.